Solo Werke | Solo Works | Solo yapıtlar

Op. 5 Klavierstücke
1979
Op. 8 Klavierstücke
1980
Op. 11 Stück für Bleistift und Klavier (Kurşunkalem ve piyano için parça)
1983
Op. 12 Suite für Posaune solo (Trombon için suit)
1985
Op. 23 Parameter (Flöte solo) - Flüt için
1991
Op. 35 Mono - ton (Klavier solo)
1998
Op. 56 Piyano peace (Klavier solo)
1998
Op. 57 Hasidocerede (Klavier solo)
1998
Op. 58 Horizont (Klavier solo)

Op. 100 ADI FAUN (Flöte solo)
1991 - 2005
Op. 101 Bildnis einer Stimme (Klavier solo)
2005
Op. 102 Menschlichkeit gewinnt (Klavier solo)
2005
Op. 125 Symbol (Klavier solo)
2010
Op. 133 River princesses (Klavier solo)
2010
Op. 134 Ben giderim Batuma (Klavier solo) 2010
Op. 135 Mozart am Bosporus (Klavier solo) 2010
Op. 136 Turne (Klavier solo) 2010
Op. 137 Kontrast (Harfe solo) 2010
Op. 149 Klassische Welt (Klavier solo) 2012
Op. 156 Gülnihal (Klavier solo) 2012